รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ


บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด มีเป้าหมายชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวกันที่ต้องการจะสร้างบริษัทรับเหมางานออกแบบงานด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมครบวงจร ที่มีคุณภาพสูงและลูกค้าสามารถไว้วางใจได้สำหรับงานก่อสร้างเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีทีมที่ปรึกษาเป็นวิศวกรอาวุโสและอาจารย์ในมหวิทยาลัยที่คอยให้คำปรึกษาทั้งงานออกแบบและก่อสร้าง บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินงาน ออกแบบก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำดี และระบบ Reuse น้ำ หลากหลายประเภท ดังนี้บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 


สำนักงาน กรุงเทพฯ : เลขที่ 132/63 หมู่ 11 ถนนนวมินทร์ 163 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230


สำนักงาน ขอนแก่น : เลขที่ 430/2 ม.13 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 


โทร. 091-861-4122, 082-486-4990


 


รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารในลักษณะต่างๆ เช่น ระบบบำบัดจากอาคาร, ระบบบำบัดจากบ้านเรือน, ระบบบำบัดโรงเรียน, ระบบบำบัดมหาวิทยาลัย, ระบบบำบัดโรงพยาบาล, ตลอดจน ระบบบำบัดเสียโรงงาน สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบบำบัดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ระบบบำบัดอุตสาหกรรมฟอกย้อม, ระบบบำบัดสำหรับอุตสาหกรรมเคมี, ระบบบำบัดโรงงานน้ำมันพืช, ระบบบำบัดสำหรับอุตสาหกรรมยาง, ระบบบำบัดสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ จนกระทั่งรวมไปถึง ระบบบำบัดของนิคมอุตสาหกรรม, ระบบบำบัดระดับเทศบาลเมือง  เป็นต้น


การออกแบบระบบบำบัด, ระบบบำบัดน้ำเสียของเรา คำนึงถึงความเหมาะสมทางวิศวกรรม ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญการด้านระบบบำบัดน้ำเสียเป็นพิเศษ ซึ่งจะออกแบบระบบบำบัดให้ตรงกับลักษณะของน้ำเสียในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียได้ผลที่น่าพอใจสูงสุด
เป็นกระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องใช้ระบบกลศาสตร์ที่มีความซับซ้อน และประหยัดค่าใช้จ่าย

เทคโนโลยีสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายสำหรับการใช้ในงานระบบที่มีขนาดใหญ่และระบบขนาดเล็ก

เทคโนโลยีที่ง่ายในการกำจัดของเสียที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือการได้ผลกำไรจากการได้กลับคืนมาของของแข็งที่มีคุณค่า

- ถุงกักตะกอนเป็นการผลิตของสิ่งทอด้วยวิศวกรรมการออกแบบที่พิเศษสำหรับกระบวนการรีดน้ำ

- อัตราการไหลสูงช่วยให้วัสดุเหลืออยู่ในถุงกักตะกอน

- ถุงกักตะกอนถูกประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเย็บตะเข็บพิเศษ ที่ทนต่อความดันได้ในระหว่างการดำเนินการสูบน้ำเข้ามา

- การจัดทำรายงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Monitoring Report) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส.ผ)(ONEP)ได้กำหนดไว้

- การจัดทำรายงาน International Finance Corporation (IFC) ภายใต้ธนาคารโลกได้กำหนดให้ใช้ Equator Principles เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินการ (Performance Standards on Social and Environmental Sustainability) 

- การจัดทำรายงาน Environmental Social and Management Plan (ESMP) 

- การจัดทำรายงาน Environmental Due Diligence and Demolition 

- การจัดทำรายงาน Environmental Site Assessments (ESA) Phase I, II, III Report

- Environmental Occupational Health & Safety Audits and Environmental Risk Assessment Report

- การเขียนรายงานผลการตรวจวัดในระดับห้องปฎิบัติการ (Environmental Quality Sampling ) ตามมาตรฐานของ US.EPA โดยมีพารามิเตอร์ ดังต่อไปนี้DO, pH, BOD, COD, TSS, TKN, Oil and Grease, VFA, ALK, TPH, TSP, PM-10, PM-2.5, PAHs, SO2 NOx CO2, VOCs และHeavy metal

OBEC เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Scope of Service for Environmental Quality Monitoring)