บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Scope of Service for Environmental Quality Monitoring) - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Scope of Service for Environmental Quality Monitoring)


บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Scope of Service for Environmental Quality Monitoring)OBEC has been not only conducted a core Environmental Business, but also background experience as the following details:

 

-การจัดทำรายงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Monitoring Report) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส.ผ)(ONEP)ได้กำหนดไว้

-การจัดทำรายงาน International Finance Corporation (IFC) ภายใต้ธนาคารโลกได้กำหนดให้ใช้ Equator Principles เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินการ (Performance Standards on Social and Environmental Sustainability) 

-การจัดทำรายงาน Environmental Social and Management Plan (ESMP) 

-การจัดทำรายงาน Environmental Due Diligence and Demolition 

-การจัดทำรายงาน Environmental Site Assessments (ESA) Phase I, II, III Report

-Environmental Occupational Health & Safety Audits and Environmental Risk Assessment Report

-การเขียนรายงานผลการตรวจวัดในระดับห้องปฎิบัติการ (Environmental Quality Sampling ) ตามมาตรฐานของ US.EPA โดยมีพารามิเตอร์ ดังต่อไปนี้DO, pH, BOD, COD, TSS, TKN, Oil and Grease, VFA, ALK, TPH, TSP, PM-10, PM-2.5, PAHs, SO2 NOx CO2, VOCs และHeavy metal

 

 

OBEC เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Scope of Service for Environmental Quality Monitoring)

 

ทีมงานที่ปรึกษาของ OBEC มีประสบการณ์งานทางด้านสิ่งแวดล้อม มากกว่า 10 ปี ทางด้านโรงอุตสาหกรรม

 

- คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality);

- คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศเสีย (Air Emission Quality);

- เสียง (Noise), ความสั่นสะเทือน (Vibration);

- คุณภาพดิน (Soil Quality);

- ตะกอนดิน (Soil Sediment);

- คุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality);

- คุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Quality);

- น้ำทะเล (Sea Water);

- ไดออกซิน (Dioxin);

- การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste, Hazardous Waste Management);

- คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Workplace Environmental Quality Monitoring) เช่น ความร้อน (Heat Stress), แสงสว่าง (Light) และ Nuisance Noise (เสียงรบกวน)

 

a) PTT Global Chemical Public 2, 5, 6 Company Limited (Thailand) 

b) PTT Utility 2 Limited 

c) IRPC Public Company Limited (Thailand) (Refinery) 

d) Map Ta Phut Olefins Co., Ltd. 

e) MTP HPPO Manufacturing Co., Ltd. 

f) Siam Synthetic Latex Co., Ltd. 

g) SCG Dow Chemical Group 

h) Indorama Petrochem Co., Ltd. 

i) EGCO Cogeneration Co., Ltd. 

j) Double A (1991) Co., Ltd (pulp 1 and pulp 2)  

k) National Power Supply Public Company Limited (NPS) 

l) Glow SPP 1, 2 and 3 

m) National Power Supply 5 Company Limited (NPP 5)

n) National Power Supply 11 Company Limited (NPP 11). 

o) 304 Industrial Park 1 Company Limited. 

p) 304 Industrial Park 7 Company Limited. 

q) Airports of Thailand Public Company Limited (AOT)

r) Pearl oil Thailand Company limited. 

s) Michelin Siam Company Limited. 

t) Siam Cement Public Company Limited, i.e. Khao Wong Plant, Ta Luang Plant, Keang Koi Plant, Tung Sung Plant, Lampang Plant.

u) ABB Switzerland Limited.

v) Ajinomoto (Thailand) Company Limited. 

 

Training Experience

มีประสบการณ์การฝึกอบรมจากหน่วยงาน Environmental Research and Training Center (ERTC), Pollution Control Department (PCD)

- Developing Guideline for Public Participation in EIA 

- Atmospheric Corrosion Monitoring 

- ISO 9001:2008 Internal Audit Techniques 

- Environmental Impact Assessment Specialist Program 

- EIA for onshore and offshore 

- Environmental Impact Assessment of Power Plant Project. 

- How to implement with the air Pollution’s law & technique of emission air Control to comply with the standard criteria

- Sensory Analysis Methodology

- Air Toxics 

- Regional Air Quality Modeling 

- Volatile organic compounds Training 

- Air Sampling Training and Analysis 

- Risk Assessment of Hazardous Air pollution 

- Environmental Sampling from Sources Apportionment 

 

Journal and Research

 

An International Journal

“Size distribution of atmospheric particulates and particulate-bound polycyclic aromatic hydrocarbons and characteristics of PAHs during haze period in Lampang Province, Northern Thailand”. SawanPhoothiwut and Suwannee Junyapoon. Air Quality, Atmosphere & Health, June 2013, Volume 6, Issue 2, pp 397-405.Academic Research

“Distribution of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons on Different Sizes of Particulate Matters Emitted from Rice Straw Open Burning. The 35th Congress on Science and Technology of THAILAND (STT35), October 15-17, 2009