โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 80 ลบ.ม. โรงพยาบาลแดอุน จังหวัดขอนแก่น - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 80 ลบ.ม. โรงพยาบาลแดอุน จังหวัดขอนแก่นโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 80 ลบ.ม. โรงพยาบาลแดอุน จังหวัดขอนแก่น


งานออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดนั้น ขั้นตอนการติดตั้ง มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในกรณีดังกล่าว ตัวอาคารต้องการพื้นที่ใช้สอย ผู้ออกแบบจึงจำเป็นที่จะต้องออกแบบให้มีเสาค้ำยันและเทพื้นปิดด้วยคอนกรีตเนื่องจากพื้นที่มีจำกัด ทางเจ้าของโครงการจึงเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ ทางผู้ออกแบบจึงได้ออกแบบโครงสร้าง เพื่อรองรับติดตั้งรถเล็กถึงขั้นรถบรรทุก (กรณีโครงการใหญ่ๆ) ซึ่งโครงการนี้จะเห็นได้ว่า ลักษณะโครงสร้างมีความแข็งแรง และสามารถเข้า Service ได้ง่ายตามที่ลูกค้าต้องการ