โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จากไขมัน) ขนาด 20 ลบ.ม. ลูกชิ้นหมูนายเชียง จังหวัดเลย - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จากไขมัน) ขนาด 20 ลบ.ม. ลูกชิ้นหมูนายเชียง จังหวัดเลยโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จากไขมัน) ขนาด 20 ลบ.ม. ลูกชิ้นหมูนายเชียง จังหวัดเลย


โครงการระบบบำบัดโครงการนี้ เป็นระบบบำบัดที่สร้างขึ้นใหม่ พร้อมกับตัวอาคารโรงงาน ซึ่งความต้องการของลูกค้านั้นก็คือให้น้ำผ่านมาตราฐานอุตสาหกรรม เพราะโรงงานลูกชั้นนั้นมีค่า BOD ที่สูงพอสมควรทางผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ระบบบำบัดแบบย่อยสลายไขมันโดยใช้เอ็นไซม์และเติมอากาศ เพื่อให้น้ำที่ออกมาผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่เจ้าของโครงการต้องการ ซึ่งระยะเวลาก่อสร้างระบบแบบแล้วเสร็จ 10 วัน