โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 60 ลบ.ม. หมู่บ้านชลพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 60 ลบ.ม. หมู่บ้านชลพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่นโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 60 ลบ.ม. หมู่บ้านชลพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น


โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์ เป็นโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 60 ลบ.ม. ซึ่งทางผู้ออกแบบต้องการที่จะลดค่า BOD ของอาคารภายในโครงการ ก่อนที่จะมีการปล่อยออกสู่สาธารณะทางเจ้าของโครงการจึงมีความต้องการให้ผู้ออกแบบนั้นเผื่อค่า BOD เข้า เพื่อที่จะป้องกันปัญหาน้ำช่วงที่ Overload ซึ่งระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน