โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จากไขมัน) ขนาด 20 ลบ.ม. เทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จากไขมัน) ขนาด 20 ลบ.ม. เทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จากไขมัน) ขนาด 20 ลบ.ม. เทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ


โครงการเทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการของราชการ ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นมาจากการทำตลาดในพื้นที่ของเทศบาล แล้วเกิดปัญหาเรื่องน้ำเสียภายในตลาดจะมีไขมันเข้าไปอุดตันภายในเส้นท่อเพราะฉนั้นทางบริษัทจึงได้ออกแบบระบบเป็นระบบถังย่อยสลายไขมันด้วยการเติมเอ็นไซม์ และบำบัดน้ำให้ผ่านมาตรฐานตามขอบเขตสัญญาของงานกับเจ้าของโครงการ ซึ่งระยะเวลาก่่อสร้าง 30 วัน