โครงการระบบย่อยบำบัดไขมันโรงอาหาร ขนาด 20 ลบ.ม. มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการระบบย่อยบำบัดไขมันโรงอาหาร ขนาด 20 ลบ.ม. มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุงโครงการระบบย่อยบำบัดไขมันโรงอาหาร ขนาด 20 ลบ.ม. มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง


โครงการระบบย่อยบำบัดไขมันโรงอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง เป็นโครงการที่มีน้ำเสียมาจากโรงอาหารและล้างจาน สำหรับการออกแบบและคำนวณนั้น จึงจำเป็นต้องใช้ระบบย่อยบำบัดไขมัน
เพื่อที่จะให้คุณภาพน้ำนั้นผ่่านมาตรฐาน จึงมีการเพิ่มระบบเอ็นไซม์อัติโนมัติและปั๊มเติมอากาศภายในระบบ เพื่อที่จะย่อยสลายไขมัน และให้ผลน้ำที่ออกมาผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง