โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)


โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการที่มีแหล่งน้ำเสียมาจากหน่วยกำจัดสี ซึ่งเป็นน้ำเสียเคมี จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบระบบให้เป็นระบบบำบัดแบบเคมี
เพื่อที่จะให้เคมีที่ใช้จับตัวกับเคมีที่มีค่าเป็นของเสีย และเกาะตัวกันเป็นก้อน แล้วใช้วิธีการสูบเข้าถังเพื่อรีดตะกอนให้เหลือแต่น้ำ หลังจากนั้นค่าต่างๆ ที่เป็นเคมีจะลดลงได้ 70%-80% แล้วค่อยปล่อยเข้าระบบบำบัดตามขั้นตอนตามมาตรฐานน้ำทิ้งโรงงาน