โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท PW Food จำกัด - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท PW Food จำกัดโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท PW Food จำกัด


โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท PW Food จำกัด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องรองรับน้ำเสียรวม จากกระบวนการผลิตภายในโครงการ ซึ่งตัวน้ำเสียของโครงการ เป็นน้ำเสียที่มีจำนวนตะกอนเป็นจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบการแยกตะกอนด้วยโพลิเมอร์ และสูบอัดเข้าสู่ถุงรีดตะกอน เพื่อแยกตัวตะกอนที่ปนเปื่อนออกจากนั้นจึงรวบรวมน้ำ ที่ผ่านการรีดตะกอนเข้าสู่ระบบบำบัดและปล่อยออกตามมาตรฐานอุตสาหกรรม