โครงการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรมแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ขนาด 150 ลบ.ม. จังหวัดยโสธร - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรมแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ขนาด 150 ลบ.ม. จังหวัดยโสธรโครงการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรมแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ขนาด 150 ลบ.ม. จังหวัดยโสธร


ซึ่งระบบที่ 1 นั้น จะรับน้ำจากห้องครัวอาคารโรงอาหารเป็นหลัก เนื่องจากเป็นโรงแรมที่มีจำนวนห้องที่เยอะจึงต้องใช้ระบบบำบัดที่ให้เหมาะสมกับจำนวนคน


ระบบที่ 2 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมจากอาคารซึ่งทางเจ้าของโครงการนั้น ต้องการที่จะประหยัดงบประมาณ จึงเลือกที่จะวางถังบนดิน เนื่องจากพื้นที่โรงแรมค่อนข้างกว้าง จึงไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ใช้สอย จึงสามารถวางระบบบำบัดแบบบนดิน (On Ground) ได้ตามที่เจ้าของโครงการต้องการ