โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 450 ลบ.ม. บริษัท เคเคแอลเวสทรีทเมนท์ จำกัด - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 450 ลบ.ม. บริษัท เคเคแอลเวสทรีทเมนท์ จำกัดโครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 450 ลบ.ม. บริษัท เคเคแอลเวสทรีทเมนท์ จำกัดซึ่งการออกแบบจำเป็นต้องมีการแยกตะกอนเพื่อที่จะดึงโลหะหนักออกหลังจากนั้นจึงค่อยผ่านเข้าระบบบำบัดขนาดใหญ่ตามที่ออกแบบเอาไว้