โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียรวม บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ