โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 100 ลบ.ม.โรงงานเชาวน์ดี สตาร์ท จำกัด - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 100 ลบ.ม.โรงงานเชาวน์ดี สตาร์ท จำกัดโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 100 ลบ.ม.โรงงานเชาวน์ดี สตาร์ท จำกัด


โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 100 ลบ.ม. โรงงานเชาวน์ดี สตาร์ท จำกัด เป็นโครงการที่มีน้ำเสียมาจากอาคาร ซึ่งเป็นน้ำเสียที่มีค่า BOD ไม่สูงมากเนื่องจากเป็นน้ำเสียเหมือนน้ำเสียชุมชนแต่มีปริมาณน้ำมาก จึงเลือกใช้ระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อให้ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร