โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 60 ลบ.ม โรงพยาบาลธัญรักษณ์ จังหวัดอุดรธานี - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 60 ลบ.ม โรงพยาบาลธัญรักษณ์ จังหวัดอุดรธานีโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 60 ลบ.ม โรงพยาบาลธัญรักษณ์ จังหวัดอุดรธานี


โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 60 ลบ.ม. โรงพยาบาลธัญรักษณ์ จังหวัดอุดรธานี เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวม ที่มีน้ำทั้งหมดทั้งโครงการที่เข้าสู่ระบบบำบัด ซึ่งทางโรงพยาบาลเองนั้น มีความต้องการให้วางระบบที่อยู่ใกล้ตัวอาคารแต่มีข้อจำกัดเรื่องเสียง ทางผู้ออกแบบจึงเลือกถังและเครื่องจักรที่มีเสียงรบกวนน้อย และราคาที่ไม่สูงจากเดิมมากนัก