โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม โรงพยาบาลอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย - รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, งานโครงสร้างเหล็ก, งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม โรงพยาบาลอำเภอหนองหิน จังหวัดเลยโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม โรงพยาบาลอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย


โรงพยาบาลอำเภอหนองหินเป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวม ที่มีน้ำทั้งหมดทั้งโครงการที่เข้าสู่ระบบบำบัด ซึ่งทางโรงพยาบาลเองนั้น มีความต้องการให้วางระบบที่อยู่ใกล้ตัวอาคารแต่มีข้อจำกัดเรื่องเสียง ทางผู้ออกแบบจึงเลือกถังและเครื่องจักรที่มีเสียงรบกวนน้อย และราคาที่ไม่สูงจากเดิมมากนัก