โครงการนี้ การออกแบบจำเป็นต้องมีการแยกตะกอน เพื่อที่จะดึงโลหะหนักออก หลังจากนั้นจึงผ่านเข้าระบบบำบัดขนาดใญ่ตามที่ออกแบบไว้

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2018 ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน. All Rights Reserved