เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับ
ออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำดี
และระบบ Reuse น้ำหลากหลายประเภท
ครบวงจรโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

Office | สำนักงานใหญ่

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่ตั้งบริษัทฯ และสำนักงานขอนแก่น
430/2 หมู่ 13 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 091-861-4122, 082-486-4990
E-mail : obecengineering@gmail.com

 

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2018 ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน. All Rights Reserved