โครงการระบบย่อยบำบัดไขมันโรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุงเป็นโครงการที่มีน้ำเสียจากโรงอาหารและน้ำล้างจานสำหรับการออกแบบและคำนวณนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ระบบย่อยบำบัดไขมันเพื่อที่จะให้คุณภาพน้ำผ่านมาตรฐานจึงมีการเพิ่มระบบเอนไซม์ อัตโนมัติและปั๊มเติมอากาศภายในระบบ เพื่อที่จะย่อยสลายไขมัน และน้ำที่ออกมาผ่านมาตรฐานน้ำทิ้ง

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2018 ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน. All Rights Reserved