โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบริษัทจำกัดเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องลองนับน้ำเสียรวมจากกระบวนการผลิตภายในโครงการซึ่งตัวน้ำเสียของโครงการเป็นน้ำเสียที่มีตะกอนจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบแยกตะกอนด้วยโพลิเมอร์และสูบอัดเข้าสู่ถุงรีดตะกอนเพื่อแยกตัวตะกอนที่ปนเปื้อนออกจากนั้นจึงรวบรวมน้ำที่ผ่านการรีดตะกอนเข้าสู่ระบบบำบัดและปล่อยออกตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2018 ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน. All Rights Reserved