เกี่ยวกับเรารู้จักเรา

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2556 มีเป้าหมายชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวที่ต้องการจะสร้างบริษัทรับเหมางานออกแบบงานด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมครบวงจรที่มีคุณภาพสูงและลูกค้าสามารถไว้วางใจได้สำหรับงานก่อสร้างเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยมีทีมที่ปรึกษาเป็นวิศวกรอาวุโสและอาจารย์ ในมหวิทยาลัยที่คอยให้คำปรึกษาทั้งงานออกแบบและก่อสร้าง

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัดได้ดำเนินงาน ออกแบบก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำดี และระบบ Reuse น้ำ หลากหลายประเภท ดังนี้

งานระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล โรงงานอุสาหกรรม โรงแรม ตลาด ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาโรงงานอุตสาหกรรม ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป เป็นต้น

งานระบบการจัดการน้ำครบวงจร

ไม่ว่าจะป็น น้ำรีไซเคิล น้ำ Reuse รวมทั้งน้ำเสียอื่นๆในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง โดยตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากที่สุดภายใต้ กรอบอกฎหมายอละการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้สร้างผลงานก่อสร้างอันเป็นที่พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ามาแล้วเป็นจำนวนมากในประเทศและลูกค้าต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยโดยยึดมั่นในปรัชญาของการดำเนินงานของบริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเน้น คุณภาพความปลอดภัยใส่ใจความต้องการของลูกค้าและการส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าตามสัญญานั้นได้ส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตในการรังสรรค์งานก่อสร้างที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายรูปแบบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ข้อมูลบริษัท (Our Company)

ชื่อบริษัท: บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ทุนจดทะเบียน: 5,000,000.- บาท
วันที่ก่อตั้งบริษัท: 9 กันยายน 2556
เลขที่จดทะเบียน: 0405556002432
คณะกรรมการบริษัทฯ:
นายเฉลิมยศ พันธ์ไชย กรรมการผู้จัดการ
เป้าหมายหลักของบริษัทฯ : งานออกแบบและที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย
จำนวนพนักงาน : 17 คน

จำนวนวิศวกรวิชาชีพ
1.ดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์
2.นาย ฤทธิชัย ดอนชารี
3.นาย เชษฐา เบญจะปิยพร
4.นาย อิสระ นนธิราช
5.นาย นาย สุพจน์ วงษ์เบาะ
6.นาย ทินกร

ที่ตั้งบริษัทฯ และ สำนักงานขอนแก่น 430/2 หมู่ 13 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร : 088-165-5656, 082-486-4990  Line : obec2

E-mail : obecengineering@gmail.com